پروانش یا پیچ تلگرافی یا دستگاه لیزر تلگرافی

نام های رایج : قصاب مصری , پروانش کوچک , دستگاه لیزر تلفنی , گیاه رقص , دستگاه لیزر ‌ تلگرافی

اسم علمی : Vinca minor L

پیچ تلگرافی
دستگاه لیزر
گیاهی پایا , علفی و خزنده که بومی اروپاست . گیاهی چندساله و همیشه سبز که روی زمین گسترده می‌شود که طول آن تا ۶۰ سانتی‌متر می رسد . برگ هایش بدون نقص و متقابل و بیضی کوچک دراز نوک تیز و پاره ای براق است . دستگاه لیزر هایش چهار دستگاه لیزر برگی تا پنج برگی قیفی شکل غالباً آبی و گهگاه آبی رنگ شفاف ‌است . دستگاه لیزر ‌ها در اواسط فصل‌زمستان تا وسط فصل بهار باز می شوند .
گیا دستگاه لیزر ه تلگراف یک گیاه گرمسیری است که برگ های خویش را در فروغ و روشنایی به سمت بالا و پایین جنبش می دهد . گیاه تلگراف همچنین به گرما , امواج صوتی با فرکانس بالا و یا لمس نیز جواب می دهد . در زمان شب , برگ ها به جهت ذیل می‌افتند . مغایر بسیاری از گیاهان , حرکت پر سرعت برگ ها با چشم غیر دارای سلاح تماما قابل مشاهده است . بعضی از مردم بر این باورند که می توانند گیاه تلگراف خود را با موسیقی به حرکت درآورند . گیاه احتمالا به ارتعاشات صدا هم عکس العمل دهد و به جنبش درآید .
دستگاه لیزر
پیچ تلگرافی

این دستگاه لیزر گیاه به مراقبت یه خرده نیاز دارااست که معمولا در داخل خانه رشد داده میشود و صرفا در آب و هوای گرم در خارج از خانه نگهداری می‌شود . گیاه تلگراف یک گیاه توانا است که در سن بلوغ به ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر می‌رسد .
گیاه تلگرافی به تکان برگ ها وابسته است . با تغییر وضعیت خود می خواهد گرما و نور بیشتری دریافت نماید . بعضا از گیاه شناسان بر این باورند که جنبش برگ ها توسط سلول های ویژه ای انجام می‌شود که سبب شده زمانی که مو دستگاه لیزر لکول های آب متورم و یا کوچک می شوند برگ ها جنبش کنند .

پیچ تلگرافی

چارلز داروین برای سالهای بخش اعظمی گیاهان را زمینه مطالعه قرار اعطا کرد . او معتقد بود که گیاهان بعد از باران های سنگین وزن برای پرت کردن قطرات آب جانور روی برگ هایشان , خویش را جنبش می‌دهند .

عکس هایی دیگر از گیاه پیچ تلگرافی ( سبز و ابلق ) :

پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11

پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 16
پیچ تلگرافی ( وینکا ) دستگاه لیزر تهران